Informații generale despre admitere

„Educația este pașaportul către viitor, întrucât ziua de mâine aparține celor care astăzi se pregătesc pentru ea.”

- Malcolm X

Pentru Ciclul Licență

 • 50 locuri în total
 • 15 Subsidized


Programul de Studii Americane este singurul astfel de program din țară pentru anii I-III, care cuprinde în această specializare studiul unei a doua limbi, literaturi si culturi straine, ceea ce le ofera absolvenților șanse sporite pe piața muncii. În fiecare an, studenții noștri pot opta pentru una din limbile B aprobate pentru anul respectiv ca disciplină complementară (Franceză / Germană / Neerlandeză / Italiană / Portugheză / Spaniolă / Catalană / Coreeană / Persană / Hindi / Rusă / Latină / Română).

Oferim un program divers, interdisciplinar, organizat în trei module: discipline de bază (Engleză ca Limba a Doua, Limbă și Cultură Americană), discipline specializate, axate pe studiul Statelor Unite și discipline complementare (limba și literatura spațiului cultural ales - diferit de cel american).


Disciplinele de bază that make up the American Studies Undergraduate program at the University of Bucharest include U.S. media and visual culture, history, political science, ethnic and cultural studies, and economics. The students enrolled in our classes will gain:

 • cunoștințe profesionale și interdisciplinare, pregătire comparativă in istoria, politica, cultura, afacerile, economia, arta, cinematografia și științele umaniste ale Statelor Unite, cu accent pe relații transatlantice.
 • posibilitatea de a se angaja ca profesori, jurnaliști, editori, traducători, bibliotecari, precum și în lumea editoriale, ale ONG-urilor, fundațiilor culturale sau misiunilor diplomatice. Ei vor dobândi abilitațile necesare abordării răspunderilor aferente lumii globalizate, transnaționale, sau să avanseze pe post de cercetători și să își continue perfecționarea în cadrul programului nostru de Masterat.

Avantaje pentru studenți din jurul lumii care se înscriu în programul nostru de Studii Americane

 • Datorită faptului că acesta este un program interdisciplinar, studenții noștri vor studia o selecție de discipline interconectate, precum Studiul Cinematografiei Americane, Cultură Vizuală, Studii Etnice, Studii de Memorie.
 • Studenții nostri vor fi expuși unei multitudini de evenimente culturale și vor avea oportunitatea de a realiza stagii de practică la diverse instituții din societatea românească, precum și întâlnirea primelor oportunități de publicare.

Limba de predare: engleză

Ciclul de Licență în Studii Americane durează trei ani (șase semestre). Cursurile încep la data de 1 octombrie și se termină în ultima săptămână a lunii iunie (pentru anii 1 și 2), și ultima săptămână a lunii mai (pentru anii terminali).


Pentru Ciclul Masterat

 • 30 Students Total
 • 12 Subsidized


Programul de masterat în Studii Americane de la Universitatea din București oferă o abordare inter- și multi-disciplinară a culturii și societății americane dintr-o perspectivă comparativă și transnațională, accentuând relațiile dintre Europa/România și S.U.A. în context global, pe baza a trei direcții de studiu: Cultură și Valori, Istorie și Politică, Societate și Comunicare.

Programul beneficiază de expertiza unor cercetători și profesori cu stagii de cercetare și/sau specializări în Statele Unite și care provin din mai multe spații academice (Limbi și literaturi străine, Universitatea de Științe Economice).


Disciplinele fundamentale din cadrul programului de master în Studii Americane de la Universitatea din București: mass-media și cultura vizuală din Statele Unite, istorie, științe politice, studii etnice și culturale și științe economice. Studenții înscriși în programul nostru vor câștiga:

 • aptitudini profesionale și cunoștințe generale care le vor da posibilitatea să lucreze în învățământ și cercetare, în mass-media și în domeniul relațiilor sociale, politice, culturale sau economice cu Statele Unite.
 • studenții își vor putea aprofunda aptitudinile necesare în cariere cum ar fi: profesor, jurnalist, editor, traducător, bibliotecar, ca și în industria editorială, ONG-uri, fundații culturale, misiuni diplomatice. Vor dobândi capacitatea de a gestiona probleme practice ale lumii actuale globale și transnaționale, sau își vor continua educația și cercetarea într-un program doctoral

Avantaje pentru studenții străini care se înscriu în programul nostru masteral de Studii Americane:

 • Prin studiul aprofundat al acestor discipline, studenții vor fi angajați într-o dezbatere continuă cu un tip de abordare interdisciplinară care corespunde cerințelor unor viitori leaderi. Ei vor avea și ocazia să se remarce ca tineri cercetători prin participarea la conferințe și prin publicații.
 • Datorită sprijinului constant primit de la Centrul Cultural American, Ambasada S.U.A. și Comisia Fulbright, care se implică în viața noastră academică și ne susțin în multiple feluri, suntem un program de top în România, oferind studenților resurse academice americane de ultimă oră, ca și cele mai oportune stagii de practică de pe piață.

Limba de predare: engleză

Ciclul de Masterat în Studii Americane durează doi ani (patru semestre). Cursurile încep la data de 1 octombrie și se termină în ultima săptămână a lunii iunie (pentru anul 1), și ultima săptămână a lunii mai (pentru anii terminali).

Cerințe: Candidații trebuie să dețină o diplomă de licență în orice domeniu. Aceștia sunt obligați să demonstreze buna stăpânire a limbii engleze în timpul interviului.


ro_RO