Curriculum

MA Curriculum

Raluca Andreescu   Lect.
dr.
Introducere în antropologia culturală (BA2), Reprezentări ale sistemului legislativ în literatura americană (BA2)
  Bogdan Antoniu  Lect. dr.Istoria americană II (BA2)
Alexandra
Bacalu
  Asist. drd.Practica limbii (BA1)
Diana
Benea
  Lect. dr.Introducere în studii culturale (BA1), Civilizație si literatură 1900-1945 (BA2), Teatru american contemporan (BA3)
Adina Camelia BleotuAsist. dr.    Engleza americană: probleme de sintaxa propoziţiei (BA2), Engleza americană: probleme de sintaxa frazei (BA2), Lexic şi cultură americană (BA3), Teorii americane ale comunicării (BA3)
Monica Bottez  Prof.
emerit
  Societate, diferență, diversitate I (MA1), Studii de areal. Tipologie imagologica (MA2)
Maria Sabina Draga AlexandruConf.
dr.
Literaturi etnice (BA2), Construcții identitare II. Narațiuni de identitate diasporică (MA1), Comunicare mediatică II (MA1)  
Ruxandra
Drăgan
Conf. dr.  Limbă și societate (BA1)  
Dragoș ManeaLect. dr.Introducere în civilizaţie şi literature (BA1), Practica limbii engleze (BA1, BA2), Studii de film (BA3), Relaţii transnaționale în literatura și cultura americană (BA3)
  Rodica Mihăilă    Profesor emerit    Studii americane: teorii, strategii şi practici I (MA1), Studii americane: teorii, strategii şi practici II (MA2)  
Dana Mihăilescu  Conf.
dr.  
Identitati etnorasiale (BA2), Mass media americana si cultura imaginii (BA2), Comunicare mediatică I (MA1), Societate, diferență și diversitate II (MA2).  
  Andrei Nae  Asist.
dr.  
  Civilizație și literatură 1945-prezent (seminar, BA2)  
Mariana NicolaeProf. dr.Comunicare în afaceri II (MA2)  
Mădălina NicolaescuProf.
dr.
Recartografieri ale spațiului cultural II. Globalizarea culturală (MA1), Cultura imaginii/cultura media (MA2)  
Roxana OlteanProf. dr.Civilizație și literatură. Secolul 19 (BA1), Influențe filosofice în literatura americană (BA3), Utopii ale Americii (BA3), Relații euro-americane I (MA1), Relații euro-americane II (MA2)
  Irina Pană  Prof.
emerit
Recartografieri ale spațiului cultural I. Subiecți ai dislocării (MA1), Discurs și sferă publică (MA2)  
Anca Peiu Conf. dr.Literatura vechiului sud american (MA1)  
Mihaela
Precup
Conf. dr.Cultură literară și vizuală (BA1), Civilizaţie şi literatură: 1945–present (BA2), Cultură populară (BA3), Cultură populară (MA2)
Daria
Protopopescu
Conf.
dr.
Comunicare în afaceri I (MA1)  
Octavian
Roske
Conf. dr.Viața și instituțiile americane (BA1), Constituția americană (BA1), Istorie americană I (BA2), Doctrine politice (BA3), Istorie, politică şi sistem de guvernare I (MA1), Istorie, politică şi sistem de guvernare II (MA 2)
Bodgan Ștefănescu Prof.
dr.
Construcții identitare I. Construcţia retorică a identităţii naţionale (MA1)  
Mihai StroeProf. dr. habil.Translație culturală (MA2)  
Ruxandra
Vișan
Conf. dr. habil.Engleza americană: probleme de morfologie I (BA1), Engleza americană: probleme de morfologie II (BA1)  
Cornelia VlaicuDr.Cultura nativilor americani (BA1)  
Ioana ZirraConf. dr.Antropologie culturală (MA1)